PREMIUM PLACEMENT prijave i cijene Podijeli

UPISI OTVORENI DO 20.04.2018

Poštovani

Od 15.09.2017 vaš Viking je prvi u Hrvatskoj počeo s prijavama za WORK and TRAVEL 2018 sezonu. Prijaviti se već sada možete na Viking Premium Placement. Prijaviti se možete osobno dolaskom u jedan od naših ureda u Zagrebu i Osijeku ili online preko mail-a.

Vaš Viking surađuje sa čak 5 američkih agencija (Sponzora) koji pronalaze posao i smještaj studentima. Prilikom upisa birate opciju koja vam najviše odgovara odnosno svaka opcija uključuje ponude od određenog sponzora.

 

FULL PREMIUM OPCIJA  670 EUR POPUNJENA OPCIJA

 Sudionici dobivaju radne ponude od 3 američkih sponzora

 • prva rata programa 200 EUR
 • druga rata programa 200 EUR
 • treća rata programa 270 EUR
 • *Obvezno zdravstveno osiguranje

 

VIP PREMIUM OPCIJA  640 EUR  599 EUR  

     Sudionici dobivaju radne ponude od 2 američka sponzora

 • prva rata programa 200 EUR
 • druga rata programa 200 EUR
 • treća rata programa 240 EUR
 • *Obvezno zdravstveno osiguranje

 

BASIC PREMIUM OPCIJA  580 EUR POPUNJENA OPCIJA

     Sudionici dobivaju radne ponude od 1 američkog sponzora

 • prva rata programa 200 EUR
 • druga rata programa 200 EUR
 • treća rata programa 180 EUR
 • *Obvezno zdravstveno osiguranje

 

* Obvezno zdravstveno osiguranje iznosi 399 EUR za radni dio Work and Travel programa što uključuje Premium policu zdravstvenog osiguranja gdje je sudionik osiguran na sve ozljede do 100 000.00 $

** Obvezno zdravstveno osiguranje se plaća uz 3. ratu programa

 *** Prilikom odabira Basic Premium, sudionik se može prijaviti na sve radne ponude u cijeni do 560 EUR (odnosno na ponude od jednog američkog sponzora). Prilikom odabira Vip Premium, sudionik se može prijaviti na sve radne ponude u cijeni do 610 EUR (odnosno na ponude od 2 američka sponzora). Prilikom odabira Full Premium sudionik se može prijaviti na sve radne ponude neovisno ocijeni (odnosno na ponude od 5 američkih sponzora)

Rok za prijavu na PREMIUM PLACEMENT program je 15.04.2018 

 

U cijenu programa je uključeno:

 • Radna ponuda (job offer) i smještaj - detaljne informacije o lokaciji posla, adresi, telefonu poslodavca, poslu, satnici i isplati, broju radnih sati, uvjetima i cijeni smještaja te upute za odlazak kod poslodavca;
 • Orijentacijski sastanak i sve informacije vezane uz pravila programa i boravak u SAD-u (pre-departure orientation);
 • Prijavljivanje za dobivanje SSN-a (social security number);
 • 24 sata otvoren telefon za hitne slučajeve za vrijeme programa;
 • Obrazac DS-2019 (službeni dokument WAT USA programa, potreban za viza intervju)
 • Zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja programa

 

Sve naknade uplaćuju se na žiro račun Vikinga. U sklopu cijene programa plaćate:

Premium Placement:

 • Prva rata: 200 EUR (prilikom upisa u program)
 • Druga rata: 200EUR (prilikom prijave za radnu ponudu)
 • Treća rata :  180/240/270 EUR (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • Zdravstveno osiguranje: 399 EUR (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • SEVIS: 35 USD (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • Docs handling fee: 159kn (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • polog za rezervaciju avio karte: 100EUR (mora biti plaćen prije razgovora za vizu u američkoj ambasadi)
 • Ostatak cijene avio karte (umanjena za plaćeni polog), ukoliko je avionska karta kupljena preko Vikingovih rezervacija


*Popust od 20eur pri upisu u program za grupe od 2+ studenta.

Napomena: Naknada za razgovor za vizu se plaća američkoj ambasadi prilikom rezerviranja termina u iznosu od 160USD. Rezervacije avio karata su moguće isključivo preko Vikingovih rezervacija. Cijena karte je umanjena za plaćeni polog.

 

 

 

 

Prijavite se online!


Popularne ponude 45 Ponude | Pogledajte više