SELF ARRANGED opcije i cijene Podijeli

Poštovani

Vaš Viking uz Placement opcije nudi i Self Arranged opciju, gdje student sam pronalazi posao i smještaj. Prijaviti se možete osobno dolaskom u jedan od naših ureda u Zagrebu i Osijeku ili online preko mail-a.

 

SELF ARRANGED   

 • prva rata programa
 • druga rata programa
 • *Obvezno zdravstveno osiguranje

  

* Obvezno zdravstveno osiguranje iznosi 400 EUR za radni dio Work and Travel programa što uključuje Premium policu zdravstvenog osiguranja gdje je sudionik osiguran na 100 000.00 $

** Obvezno zdravstveno osiguranje se plaća uz 3. ratu programa

 

U cijenu programa je uključeno:

 • Provjera radne ponude od strane američkog Sponzora (job offer verification);
 • Orijentacijski sastanak i sve informacije vezane uz pravila programa i boravak u SAD-u (pre-departure orientation);
 • Prijavljivanje za dobivanje SSN-a (social security number);
 • 24 sata otvoren telefon za hitne slučajeve za vrijeme trajanja programa od strane Viking-a i Vašeg američkog sponzora
 • Obrazac DS-2019 (službeni dokument WAT USA programa, potreban za viza intervju)

 

Rok za prijavu na SELF ARRANGED program je 30.01.2020

Sve naknade uplaćuju se na žiro račun Vikinga. U sklopu cijene programa plaćate:


Self Arranged:

 • Prva rata: 150 EUR (prilikom upisa u program)
 • Druga rata: 550 EUR (prilikom predaje Job Offera na verifikaciju)
 • Obvezno zdravstveno osiguranje: 400 EUR (prilikom predaje Job Offera na verifikaciju)
 • SEVIS: 35 USD (prilikom potpisivanja radne ponude)
 • Docs handling fee: 199kn (prilikom potpisivanja radne ponude)

 Napomena: Naknada za razgovor za vizu se plaća američkoj ambasadi prilikom rezerviranja termina u iznosu od 160USD. Rezervacije avio karata su moguće isključivo preko Vikingovih rezervacija. Cijena karte je umanjena za plaćeni polog.


  PREMIUM PLACEMENT opcije i cijene 2020 W&T Avio karte  

Prijavite se online!


Popularne ponude 86 Ponude | Pogledajte više